Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхова компанія «ФЕНІКС» здійснює обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533025 від 21.04.2010 року.

Згідно Постанови КМУ від 14 серпня 1996 р. № 959 обов’язкове особисте страхування від нещасного випадку на транспорті передбачає страхування:
— пасажирів залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту, крім внутрішнього міського;
— працівників транспортних підприємств, незалежно від форм власності та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях (водії).
Страхувальником виступає Перевізник.
Перевізник — суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів на лініях залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту, крім внутрішнього міського.

Страховими випадками є нещасні випадки, що сталися з водіями та пасажирами під час перебування в транспортному засобі в результаті ДТП, та призвели до:
— тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності;
— встановлення Застрахованій особі інвалідності у зв’язку з травмою;
— загибелі або смерті Застрахованої особи.
Страхова сума — 3000 неоподатковуваних мінімумів громадян на одну Застраховану особу.

Страховий платіж:
— для водіїв на залізничному, автомобільному та електротранспорті — до 1% від страхової суми за кожного Застрахованого;
— для пасажирів на приміських маршрутах — до 3% від вартості проїзду (в залежності від рішення обласних органів влади);
— для пасажирів на міжобласних і міжміських маршрутах — до 1,5% від вартості проїзду;
— для пасажирів на міжнародних маршрутах — до 2% від вартості проїзду.

Страхові виплати:
— при тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності (за кожну добу непрацездатності) — 0,2% від страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми;
— при встановленні Застрахованій особі інвалідності, страхова виплата здійснюється Застрахованій особі в наступних розмірах:
— при встановленні I групи інвалідності — 90 відсотків страхової суми, при встановленні II групи інвалідності — 75 відсотків страхової суми, при встановленні III групи інвалідності — 50 відсотків страхової суми;
— при настанні смерті Застрахованої особи Вигодонабувачу (спадкоємцям Застрахованої особи) виплачується 100% страхової суми.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 596-95-17 або оформити заявку на сайті компанії:

 заява на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Страхова компанія «ФЕНІКС» здійснює обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533022 від 21.04.2010 року.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №733 від 01.06.2002 р.

Страхувальники:

— відправники небезпечних вантажів;
— перевізники небезпечних вантажів;
— одержувачі небезпечних вантажів.

Страховий випадок — будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума на кожну повну та неповну тонну вантажу — від 1 020,0 грн. до 1 870,0 грн. встановлюється, залежно від класу небезпеки вантажу.

Страховий платіж залежить від:
— страхової суми;
— тарифу (залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортованого вантажу, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку).

Виплата страхового відшкодування здійснюється в наступних межах:
1) відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, — 50% страхової суми, у тому числі на одного потерпілого:
— у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула внаслідок страхового випадку, — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
— у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності — відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
— за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
2) відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, — 30% страхової суми;
3) відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% страхової суми.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 298-04-86 або оформити заявку на сайті компанії:

 заява на обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів