Особлива інформація 2019 р.

Інформація про кількість акцій Товариства

Ключ — Інформація про кількість акцій Товариства.doc
 повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 16.09.2019 р

Ключ —   повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 16.09.2019 р.doc

 Повідомлення 07.08.2019

Ключ —   Повідомлення 07.08.2019.rtf.p7s

 

 Інформація про кількість акцій Товариства

Ключ —   Інформація про кількість акцій Товариства.doc.p7s

 

 Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 06.08.2019 р

Ключ —  повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 06.08.2019 р.doc.p7s

 

 Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк

Ключ —  Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк ключ

 Інформація про кількість акцій Товариства станом на 16.04.2019 р.

Ключ — Інформація про кількість акцій Товариства.doc.p7s

 Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22.04.19 р.

 Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів,призначених на 22.04.19

 Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів,призначених на 22.04.19

 Проекти рішень до питань порядку денного річних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019 р

 Проекти рішень до питань порядку денного річних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019 р

 Інформація про кількість акцій Товариства 22.03.2019

Проекти рішень до питань порядку денного позачергових зборів акціонерів, призначених на 28.02.2019 р.

Проекти рішень до питань порядку денного позачергових зборів акціонерів, призначених на 28.02.2019 р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 28.02.2019 р.

повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 28.02.2019 р.

Інформація про кількість акцій Товариства

 Інформація про кількість акцій Товариства 27.02.19

Ключi :

Примітки Фенікс 2018.docx.p7s

Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 22.04.19 р..doc.p7s

Інформація про кількість акцій Товариства 22.03.2019.doc.p7s

Проекти рішень до питань порядку денного річних зборів акціонерів, призначених на 22.04.2019 р.doc.p7s

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПЕРСОНАЛЬНЕ.doc.p7s

Ф4. Звіт про власний капітал.doc.p7s

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).doc.p7s

Ф2. Звіт про фінансові результати.doc.p7s Ф1. Баланс.doc.p7s

Ф1. Баланс.doc.p7s