Новини за 2019р.

26.09

До уваги клієнтів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

повідомляє про зміну фактичного місцезнаходження,

поштової адреси та контактних телефонів.

З 25 вересня 2019 року ПрАТ «СК «Фенікс» знаходиться за адресою:

Україна, 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30

Адреса для листування: Україна, 03028, м. Київ, а/с 87

Контактні телефони: (044) 298-04-86, (044) 298-04-85.


16.06

Повідомляємо, що з 14.06.2019 року у ПрАТ «СК «Фенікс» відбулась заміна засобів зв’язку (телефону) на 044-383-82-85


04.03 ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати конкурсного відбору на визначення аудитора

для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (надалі — Товариство) повідомляє, що 28.02.2019 року Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 звітний рік за результатами конкурсу обрано суб’єкта аудиторської діяльності — Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ГРАНТ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 32346062, адреса: 02098, м. Київ, пр-т П.Тичини, 22-а, свідоцтво АПУ №3170).

Повідомлення про результати конкурсу


25.01 ОГОЛОШЕННЯ

конкурсного відбору на визначення аудитора
для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (надалі — Товариство)
оголошує конкурс на визначення аудитора для проведення обов’язкового аудиту фінансової
звітності за визначений календарний період.
Вимоги до учасників конкурсного відбору:
1. відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності;
2. можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес;
3. включені до 4-го розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
4. термін роботи на ринку аудиторських послуг не менше 5 років;
5. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств,
що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту
фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми
доходу від надання аудиторських послуг;
6. наявність документа, що свідчить про проходження контролю якості аудиторських
послуг.
Документи приймаються протягом 2-х тижнів з дня оприлюднення оголошення, кінцевий
термін прийому конкурсних заявок — 11 лютого 2019 року:
1. Конкурсна пропозиція, в якій зазначити: результат зовнішньої перевірки системи
контролю якості (дата проходження); цінову пропозицію (вартість надання послуг); умови
оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості
від курсових коливань); інші положення;
2. Витяг з реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
3. Документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного
відбору.
Адреса Товариства: електронна пошта sk.feniks@emitent.net.ua (тема: Аудит),

поштова адреса: а/с 48, м. Київ — 03187.
За додатковою інформація про умови конкурсу та Вашими запитаннями звертайтеся за
телефоном: (044) 596-95-17.

 Положення про порядок проведення конкурсу з відбору САД