Новини за 2020 р.

19/02/2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати конкурсного відбору на визначення аудитора

для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

   Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (надалі — Товариство) повідомляє, що 13.02.2020 року Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 звітний рік за результатами конкурсу обрано суб’єкта аудиторської діяльності — Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ» (код ЄДРПОУ 22930490, адреса: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 13, к. 4, свідоцтво АПУ №4423).

Аудиторський комітет:

____________________ / О.А. Ліжньова /

         (підпис)

____________________ / С.А. Притика /

         (підпис)


10/01/2020

ОГОЛОШЕННЯ

конкурсного відбору на визначення аудитора

для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

            Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (надалі — Товариство) оголошує конкурс на визначення аудитора для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за визначений календарний період.

            Вимоги до учасників конкурсного відбору:

  1. відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності;
  2. можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  3. включені до 4-го розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  4. термін роботи на ринку аудиторських послуг не менше 5 років;
  5. у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  6. наявність документа, що свідчить про проходження контролю якості аудиторських послуг.

     Документи приймаються протягом 2-х тижнів з дня оприлюднення оголошення, кінцевий термін прийому конкурсних заявок — 11 лютого 2020 року:

  1. Конкурсна пропозиція, в якій зазначити: результат зовнішньої перевірки системи контролю якості (дата проходження); цінову пропозицію (вартість надання послуг); умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань); інші положення;
  2. Витяг з реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
  3. Документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

     Адреса Товариства: електронна пошта sk.feniks@emitent.net.ua (тема: Аудит),

                        поштова адреса: а/с 87, м. Київ — 03028.

За додатковою інформація про умови конкурсу та Вашими запитаннями звертайтеся за телефоном: (044) 298-04-88.

Аудиторський комітет:

____________________ / О.А. Ліжньова /

____________________ / С.А. Притика /