Інформація для клієнтів (споживачів)

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс» (надалі – страховик) на виконання ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», перед укладанням договору про надання фінансової послуги з клієнтом, надає йому наступну інформацію:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс»

Скорочене найменування: ПрАТ «СК «Фенікс»

Місцезнаходження: 03028, м. Київ, проспект Науки, 30

Тел.: (+38 044) 298 04 86

Сайт: www.skfenix.net.ua

e-mail: sk.feniks@emitent.net.ua.

Код ЄДРПОУ: 13525951

Відокремлені структурні підрозділи відсутні.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №372405 від 24.04.2001.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи № СТ 83 від 21.08.2004 р.

Види діяльності:

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)

Код КВЕД 65.20 Перестрахування

ПрАТ «СК «Фенікс» надає фінансові послуги з наступних видів страхування:

— обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

— обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

— добровільне страхування медичних витрат;

— добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

— добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

— добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби;

— добровільне страхування фінансових ризиків;

— добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

— добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];

— добровільне  страхування наземного транспорту (крім залізничного);

— добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальності перевізника)];

— добровільне  страхування від нещасних випадків.

ПрАТ «СК «Фенікс» має 12 чинних ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення страхової діяльності з вищезазначених видів страхування.

Перелік ліцензій ПрАТ «СК «Фенікс» розміщено на офіційному веб-сайті страховика за адресою: https://www.skfenix.net.ua/.

Склад керівного органу ПрАТ «СК «Фенікс»: Генеральний директор Кривошапка Вячеслав Васильович

Графік роботи страховика:

понеділок – четвер 09.00 – 18.00
п’ятниця 09.00 – 17.00
перерва: 13.00 – 14.00
субота, неділя вихідні дні

Порядок надання страховиком послуг страхування:

Для укладання договору страхування страхувальник (споживач фінансових послуг, надалі — споживач) подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.

Факт укладання договору страхування може посвідчуватися письмовим договором або страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом),  що є формою договору страхування.

Страховик має право запросити у страхувальника (споживача):

— інформацію та інші, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику;

— інформацію та документи, необхідні для здійснення ідентифікації страхувальника (споживача) згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

Інформація про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги:

У разі укладання договору з добровільних  видів страхування, вартість послуги розраховується страховиком індивідуально та зазначається в договорі страхування, відповідно до тарифів, визначених Правилами страхування, які затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Базові страхові тарифи з добровільних видів страхування та методика застосування коригувальних коефіцієнтів по кожному виду страхування наведена у Правилах страхування, які розміщені на офіційному веб-сайті страховика

У разі укладання договору з обов’язкових видів страхування, вартість послуг розраховується страховиком відповідно до чинних законодавчих актів та зазначається в договорі страхування.

Інформація про фінансову послугу — загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений — порядок визначення таких витрат:

Оподаткування страхових премій страховиком.

Відповідно до п. 136.2 ст. 136 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) під час провадження страхової діяльності юридичних осіб — резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у п. 136.1 ст. 136 ПКУ, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:

— 3 відсотки за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у п.п. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 ПКУ (п.п. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 ПКУ);

Оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором страхових виплат.

Відповідно до пп. 14.1.54 статті 14 розділу І ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI, доходом з джерелом його походження з України є будь-який дохід, отриманий резидентом або нерезидентом, у т. ч. від будь-яких видів їхньої діяльності на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Згідно з пп. 165.1.27 статті 165 розділу IV ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума страхового відшкодування, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання такої вимоги:

під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Проте, якщо умовами договору страхування рухомого майна, придбаного фізичною особою у кредит, передбачено, що вигодонабувачем у разі настання страхового випадку є банк та сума страхового відшкодування перераховується страховою компанією банку, який за рахунок своїх коштів погашає частину кредиту платника податку, то згідно з пп. 164.2.17 статті 164 ПКУ банк надає фізичній особі додаткове благо у вигляді погашення частини кредиту.При цьому відповідно до пп. 168.1.1 статті 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок зі суми такого доходу за його рахунок за ставками, визначеними у статті 167 ПКУ.

Враховуючи вищевикладене, сума погашеного кредиту включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується на загальних підставах. При цьому банк вважається податковим агентом.

Пунктом 163.1 ст. 163 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 %., об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Оподаткування податком на додану вартість страхових виплат.

Згідно з пп.196.1.3 п.196.1 ст.196 р. V Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових брокерів та страхових агентів.

Таким чином, оскільки надання послуг із страхування і перестрахування не є об’єктом оподаткування, то виплата страхових платежів також не є об’єктом оподаткування ПДВ та операція з отримання таких страхових платежів чи операція з їх виплати не змінює суму податкового кредиту або податкових зобов’язань ані у застрахованої особи, ані у страхової компанії (страховика).

Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.

В випадку перерахування страхового відшкодування на СТО, послуги з ремонту автомобіля, який потрапив у ДТП, є об’єктом оподаткування ПДВ, а тому, незалежно від джерел надходження на рахунок СТО компенсації витрат на проведення такого ремонту, а саме: або частково у вигляді страхових виплат від страхової компанії, або у вигляді покриття франшизи від страхувальника, СТО на дату виникнення податкових зобов’язань повинна скласти податкову накладну на повну вартість послуг з ремонту такого автомобіля, зареєструвати її в ЄРПН та видати її власнику автомобіля, якщо він є зареєстрованим платником ПДВ.

Податкова накладна складається та не видається отримувачу послуг у разі якщо СТО надаються послуги з ремонту автомобіля неплатникам ПДВ та згідно з п. 201.10 ст. 201 ПКУ така накладна реєструється в ЄРПН.

Інформація про договір про надання фінансових послуг:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

Клієнт має право відмовитись від договору страхування у випадках передбачених статтею 28 Закону України «Про страхування» та/або укладеним договором страхування.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про страхування» про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

Окрім вищезазначеної норми Закону, кожен договір страхування обов’язково повинен містити порядок дострокового припинення дії договору.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю страховика та страхувальника (споживача)  індивідуально відповідно до обраних умов страхування та /або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачати встановлення мінімального строку дії договору обов’язкового страхування.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

Статтею 28 Закону України «Про страхування» передбачено права страхувальника (споживача), страховика та порядок при припиненні договору страхування, а саме:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Крім того кожний договір страхування повинен містити умови щодо розірвання та припинення договору страхування, в якому детально викладено погоджений сторонами порядок дострокового припинення дії договору.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється шляхом укладення між страхувальником (споживачем) та страховиком додаткової угоди до договору страхування.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

Процентна ставка (страховий тариф) за договором не може бути переглянута без письмової згоди страхувальника (споживача). Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється шляхом укладення між страхувальником (споживачем) та страховиком додаткової угоди до договору страхування.

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

1.Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

З метою врегулювання спірних питань під час надання послуг страхування страхувальник (споживач)  має обрати наступні способи захисту своїх прав та/або інтересів:

— безпосереднє звернення зі скаргою до страховика.

Розгляд звернень страхувальника (споживача) здійснюється керівництвом страховика. Страхувальник (споживач) може звернутись з письмовим зверненням, шляхом направлення поштової кореспонденції за адресою: 03028, м. Київ, а/с87 або шляхом направлення електронного повідомлення на адресу: sk.feniks@emitent.net.ua.

— звернення зі скаргою до Національного банку України

  • на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua
  • документи в паперовій формі:

а) засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
б) через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

— вирішення спору в судовому порядку.

2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування) страховик утворює страхові резерви в порядку, визначеному ст. 31 Закону України «Про страхування» та Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженою Розпорядженням Держфінпослуг від 17.12.2004 № 3104 зі змінами та доповненнями.