Страхування медичних витрат

Страхова компанія “ФЕНІКС” здійснює добровільне страхування медичних витрат на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533023 від 21.04.2010 року.

Страхові ризики:

— хвороба Застрахованої особи;

— травмування  Застрахованої  особи внаслідок нещасного випадку.

Страховим випадком визнається звернення до медичного закладу Застрахованої особи під час дії договору страхування, з приводу захворювання, гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, травмування, отруєння, та/або станом,  що загрожує життю чи здоров’ю Застрахованої особи, для одержання медичної допомоги (послуг).

До захворювань, на випадок яких може проводиться страхування, вiдносяться всі класи захворювань, які увійшли  до «Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”  МКХ-10, а саме:

— інфекційні  та паразитарні хвороби;

— новоутворення;

— хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму;

— хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин;

— хвороби нервової системи;

— хвороби ока та придаткового апарату;

— хвороба вуха та соскоподібного відростка;

— хвороби системи кровообігу;

— хвороби органів дихання;

— хвороби  органів травлення;

— хвороби шкіри і підшкірної клітковини;

— хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

— хвороби  сечостатевої системи;

— вагітність, пологи та післяпологовий період;

— окремі стани, що виникають у перитональному періоді;

— вроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення.

До нещасних випадків відносяться події, що призвели до травмування у виді станів, які класифікуються у відповідності до Розділу XIX “Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників” Міжнародної статистичної класифікації  хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я  (МКХ-10), а саме:

— травми (удар, укуси тварин, отруйних комах, змій, розріз, рвана рана, колота рана, перелом, вивіх, відрив, розрив, розтягнення і т.ін.);

— проникнення чужорідного тіла через природний отвір (утоплення або занурення, удушення і т.ін.);

— термічні та хімічні опіки;

— ураження блискавкою, ураження, спричинені дією електричного струму, надмірної зовнішньої температури та атмосферного тиску, диму, вогню та полум’я, жаром та гарячими речовинами;

— обмороження, переохолодження;

— отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими),  лікарсткими засобами, медикаментами та біологічними речовинами;

— інші та неуточнені впливи зовнішних чинників;

— ускладнення, що викликані при наданні хірургічної допомоги та терапевтичного втручання;

— та інше.

Страхова сума

Розмір страхової суми та (або) розмір страхової виплати визначаються за домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладання договору страхування.

Страхова сума може бути встановлена по окремій Програмі страхування, за окремими медичними послугами, договору страхування у цілому.

Страховий тариф

Базовий річний страховий тариф знаходиться в діапазоні від 3,0% до 15,0%. На остаточну суму страхового платежу впливають такі чинники:

– перелік страхових випадків;

– розмір страхових сум;

– вік, професійна діяльність Застрахованої особи.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 298-04-86.