Страхування фінансових ризиків

Страхова компанія “ФЕНІКС” здійснює добровільне страхування фінансових ризиків на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533028 від 21.04.2010 року.

Страхові ризики:

— виникнення збитків у Страхувальника у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням контрагентом договірних зобов’язань перед Страхувальником.

— виникнення збитків у Страхувальника у зв’язку з перервою в господарській діяльності.

Страхова сума

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладання договору страхування.

Страхова сума встановлюється в межах грошової оцінки зобов’язань, що виникають з договорів цивільно-правового характеру, цінних паперів, якщо інше не передбачено договором страхування.

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника, за формою, встановленою Страховиком.

На вимогу Страховика до заяви додаються:

— копії документів, які підтверджують платоспроможність Страхувальника (баланс або довідку про фінансовий стан Страхувальника), описи товарно-матеріальних цінностей або іншого майна Страхувальника;

— копії документів, що підтверджують зобов’язання Боржника перед Страхувальником;

— інші документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового ризику.

Страховий тариф

Базовий річний страховий тариф знаходиться в діапазоні від 3,0% до 8,0%. На остаточну суму страхового платежу впливають такі чинники:

– вид діяльності Страхувальника;

– фінансовий стан Страхувальника та його контрагента;

– розмір страхових сум;

– величина узгодженої франшизи.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 298-04-86.