Новини за 2021 р.

09/02/2021

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати конкурсного відбору на визначення аудитора
для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

    Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (надалі —
Товариство) повідомляє, що 08.02.2021 року Позачерговими загальними зборами
акціонерів Товариства для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності Товариства за 2020 звітний рік за результатами конкурсу обрано
суб’єкта аудиторської діяльності — ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ»
(ЄДРПОУ 23504528), юридична адреса: 04210, м. Київ, Оболонський район,
проспект Героїв Сталінграда, будинок 26, квартира 310, фактична адреса: 
04210, м. Київ, Оболонський район, проспект Героїв Сталінграда, будинок 10а,
корпус 2, квартира 43, р/р 26008056112330 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ МФО
380775. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№1037.

Аудиторський комітет:
____________________ / О.А. Ліжньова /
          (підпис)
____________________ / С.А. Притика /
          (підпис)

04/01/2021

ОГОЛОШЕННЯ
конкурсного відбору на визначення аудитора
для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності
             Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс”
(надалі — Товариство) оголошує конкурс на визначення аудитора для проведення
обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.
             Вимоги до учасників конкурсного відбору:
1.      відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності;
2.      можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес;
3.      включені до 4-го розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності;
4.      термін роботи на ринку аудиторських послуг не менше 5 років;
5.      у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з
підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з
обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не
перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських
послуг;
6.      наявність документа, що свідчить про проходження контролю якості
аудиторських послуг.

     Кінцевий термін прийому конкурсних заявок та документів  — 03 лютого 2021
року.
     Дата підведення підсумків конкурсу 05 лютого 2021 року.
1.      Конкурсна пропозиція, в якій зазначити: результат зовнішньої перевірки
системи контролю якості (дата проходження); цінову пропозицію (вартість
надання послуг); умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після
надання послуг; залежність вартості від курсових коливань); інші положення;
2.      Витяг з реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
3.      Документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам
конкурсного відбору.
      Адреса Товариства: електронна пошта sk.feniks@emitent.net.ua (тема:
Аудит),
                         поштова адреса: а/с 87, м. Київ — 03028.
За додатковою інформація про умови конкурсу та Вашими запитаннями звертайтеся
за телефоном: (044) 298-04-88.
Аудиторський комітет:
____________________ / О.А. Ліжньова /
____________________ / С.А. Притика /