Відомості про структуру власності

Повідомлення про подання відомостей про структуру власності надавача
фінансових послуг. Повідомлення про подання відомостей про структуру
власності надавача фінансових послуг
(файл з підписом).

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача
фінансових послуг станом на 15.06.2021 року. Відомості про остаточних
ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на
15.06.2021 року
(файл з підписом).

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом
на 15.06.2021 року. Відомості про власників істотної участі в надавачі
фінансових послуг станом на 15.06.2021 року
(файл з підписом).

Схематичне зображення структури власності надавача фінансових послуг станом
на 15.06.2021 року.Схематичне зображення структури власності надавача
фінансових послуг станом на 15.06.2021 року
(файл з підписом).

Опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до
вимог положення. Опис заходів щодо приведення своєї структури власності у
відповідність до вимог положення.
(файл з підписом)