Фінансовий звіт за 2013 рік

Форма 1 – Баланс на 31.12.2013 рік зберегти як: pdf 

Форма 2 – Звіт про фінансові результати за 2013 рік зберегти як: pdf 

Форма 3 – Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік зберегти як: pdf 

Форма 4 – Звіт про власний капітал за 2013 рік зберегти як: pdf 

Форма 5 – Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік зберегти як: pdf 

Аудиторський висновок за 2013 рік зберегти як: pdf 

Річний звіт емітента цінних паперів за 2013 рік зберегти як: pdf