Інформація про компанію

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ФЕНІКС »

Скорочене найменування: ПрАТ «СК» ФЕНІКС»

Ідентифікаційний код: 13525951

Рік створення: 1993 рік

Свідоцтво державної реєстрації: Серія А01 № 365498, видане 24.04.2001 р.

Генеральний директор: Кривошапка Вячеслав Васильович

Головний бухгалтер: Притика Світлана Анатоліївна

Члени виконавчого органу ПрАТ «СК» ФЕНІКС» не володіють акціями компанії.

Місцезнаходження: 03028, Україна, Київська область,
м. Київ, проспект Науки, 30

Код території за КОАТУУ: 8036100000

Телефон: (044) 298-04-86, (044) 298-04-85

Наглядова рада не передбачена статутом та не створювалась.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) ПрАТ «СК» ФЕНІКС», які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що перевищує 5 відсотків статутного капіталу ПрАТ «СК» ФЕНІКС»: Шпирь Віктор Михайлович, Козюберда Наталія Миколаївна.

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) ПрАТ «СК «ФЕНІКС»  (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ПрАТ «СК «ФЕНІКС»:

 № з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) * Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) ** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
 1  Шпирь Віктор Михайлович  23779799  Приватне акціонерне товариство «Продовольча спілка»  і  84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, буд 30  21

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.
** б — банк, ф — небанківська фінансова установа, і — інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10%)
Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) ПрАТ «СК «ФЕНІКС» (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу ПрАТ «СК «ФЕНІКС»: відсутні.

ПрАТ “СК” ФЕНІКС” не має відокремлених підрозділів.

Основні показники діяльності за 2019 рік:
– страхові платежі – 8 889,8 тис. грн.;
– страхові виплати – 761,2 тис. грн.;
– технічні резерви – 2 777,2  тис. грн.;
– прибуток – 3 939,0 тис. грн.;
– статутний фонд – 27 300 тис. грн.

Основні види діяльності:

— страхування майна;
— медичне страхування;
— страхування вантажів;
— страхування наземного транспорту.

Перелік видів фінансових послуг, які зазначені у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
— 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя;
— 65.20 Перестрахування.

Провадження про банкрутство ПрАТ «СК «ФЕНІКС» не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію ПрАТ «СК «ФЕНІКС» не приймалось.

Повний перелік послуг наведений у Розділі «Ліцензії».