Фінансовий звіт за 2015 рік

Форма 1 – Баланс на 31.12.2015 рік зберегти як: pdf 

Форма 2 – Звіт про фінансові результати за 2015 рік зберегти як: pdf 

Форма 3 – Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік зберегти як: pdf 

Форма 4 – Звіт про власний капітал за 2015 рік зберегти як: pdf 

Форма 5 – Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік зберегти як: pdf 

Аудиторський висновок за 2015 рік pdf 

Річний звіт емітента цінних паперів за 2015 рік pdf