Страхування майна підприємств

Об’єктом страхування є:
— будівельні конструкції: елементи будівель і споруд, що виконують несучі та огороджувальні функції: фундамент, стіни, підлоги, стелі, дах, за винятком дверей, вікон, вітрин;
— внутрішнє і зовнішнє оздоблення будівельних конструкцій, захисне або декоративне покриття;
— інженерне обладнання: трубопроводи, системи опалення та водопостачання, каналізації, електричне, газове та інше устаткування;
— обладнання для виробництва продукції та проведення робіт: машини, устаткування, установки, інвентар та інше;
— сировина, матеріали, готова продукція, товар.

Договір страхування укладається на випадок настання таких подій:
а) пожежа, удар блискавки, вибух, падіння літальних апаратів або їх частин — ризики групи «А»;
б) стихійні явища — злива, ураган, град, смерч і т.д. — ризики групи «В»;
в) крадіжка зі зломом, грабіж, розбій або пошкодження (знищення) майна третіми особами — ризики групи «С»;
г) пошкодження водою із-за аварії систем водопостачання, опалення, каналізації — ризики групи «Д»;
д) дія непередбачених сил таких як: наїзд транспортних засобів, падіння дерев або інших предметів — ризики групи «Е».

Пропонуємо Вам наступні програми страхування майна підприємств:

«ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС / ЕКОНОМ»
Дана програма призначена для задоволення потреб малого та середнього бізнесу в страхуванні майна.
Умови страхування:
— на страхування приймаються усі види майна, перерахованого вище;
— майно страхується по пакету ризиків («А» + «В» + «С» + «Д»);
— Страхувальник має можливість вибору страхової суми (розміру зобов’язань страхової компанії) в діапазоні від 100 000 до 1 000 000 грн;
— виплата страхового відшкодування проводиться без урахування зносу майна та без вирахування франшизи;
— термін дії договору страхування — 1 рік;
— мінімальний річний страховий платіж становить 700 грн.

Обмеження страхування
На страхування не приймаються такі види майна:
— незавершене будівництво, не введені в експлуатацію будівлі і майно, що перебуває в недобудованих або не введених в експлуатацію будівлях;
— обладнання на стадії монтажу;
— транспортні засоби та самохідні машини;
— будівлі та споруди, що знаходяться в аварійному стані, старі або мають пошкодження, або руйнування, і майно, що перебуває в таких будівлях;
— сільськогосподарські посіви і насадження, кімнатні рослини і насіння (цибулини) рослин;
— виробничі комплекси зі зношеними системами опалення та водопостачання;
— виробничі комплекси, на яких не вжито звичайні заходи протипожежного захисту та захисту від несанкціонованого проникнення;
— майно, яке страхується на «особливих умовах», а саме:
— готівкові кошти;
— акції, облігації та інші цінні папери;
— рукописи, плани, схеми, креслення, картотеки та інші документи, бухгалтерські та ділові книги;
— технічні носії інформації комп’ютерних та подібних систем (магнітні плівки, касети, магнітні диски і т.п.);
— колекції, картини, унікальні та антикварні предмети;
— зброя та боєприпаси;
— вироби з коштовних металів, коштовних, напівкоштовних каменів, колекції, золото, срібло, платина в пластинах, злитках, дроті, самородках, ордени, медалі, предмети релігійного культу;
— вибухові речовини, легкозаймисті (горючі) рідини і гази — за умови наявності сховища;
— отруйні та їдкі речовини;
— машини, механізми та інструмент на місцях робіт і / або довготривалого зберігання;
— стаціонарні рекламні засоби (стенди, щити, панно тощо), розміщені на стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
— торгові кіоски у вигляді легких наметів, зі слабким каркасом, тканинним або ПВХ огорожею, не захищені від проникнення третіх осіб;
— кіоски, розташовані на околиці або за межею міста, в малонаселених пунктах, в відлюдному місцях.

«ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС / ЗАГАЛЬНИЙ»
Даною програмою передбачено:
— на страхування приймаються всі або окремі види майна, перерахованого вище;
— майно страхується за повним пакетом ризиків («А» + «В» + «С» + «Д» + «Е») або за різними комбінаціям ризиків, але за умови обов’язкового страхування по групі ризиків «А»;
— огляд застрахованого майна перед укладанням договору страхування є обов’язковим;
— можливість застрахувати майно, яке не страхується за програмою «Виробничий комплекс / Економ»;
— термін дії договору страхування — від 1 до 12 місяців;
— можливість внесення страхового платежу одноразово або декількома частинами (щоквартально, щомісячно) протягом терміну дії договору.

Страхова сума
Страхова сума встановлюється окремо для кожного елемента виробничого комплексу в межах його вартості, яка вказується Страхувальником в заяві на страхування.
Страхова сума за договором в цілому дорівнює сумі страхових сум на окремі елементи комплексу.

Франшиза
У договорі страхування може бути встановлена безумовна франшиза, як на кожен страховий випадок, так і на окремі елементи комплексу. Розмір франшизи встановлюється у відсотках від страхових сум.
Сума франшизи вираховується із суми збитку, що підлягає відшкодуванню.

Страховий платіж
Базовий річний страховий тариф знаходиться в діапазоні від 0,1% до 1,0%. На остаточну суму річного страхового платежу впливають такі чинники:
— вид і вартість застрахованого майна;
— обраний перелік страхових ризиків;
— конкретні умови страхування (розмір франшизи, термін дії договору страхування, спеціальні заходи безпеки, порядок сплати страхового платежу).

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 298-04-86 або оформити заявку на сайті компанії:

 заява на страхування «Виробничий комплекс / Економ»

 заява на страхування «Виробничий комплекс / Загальний»