Медичне страхування

Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку при медичному страхуванні:
— після оформлення Застрахованої особи на лікування, отримайте в лікувальному закладі у лікаря рецепт на необхідні медикаменти, завірений підписом і особистою печаткою лікаря, із зазначенням місця лікування, діагнозу і дати надходження на лікування;
— протягом 24 годин після настання страхової події повідомте, будь-яким доступним способом, в страхову компанію «ФЕНІКС» про обставини страхового випадку, П.І.Б. особи, яка перебуває на лікуванні;
— надайте представнику страхової компанії «ФЕНІКС», рецепт для оформлення Вимоги на отримання медикаментів;
— в уповноваженій аптеці, за пред’явленням оформленої відповідним чином Вимоги та паспорта отримайте необхідні медикаменти в межах страхової суми;
— Застрахована особа має право придбати медикаменти, згідно рецепта, за власний рахунок у будь-якій аптеці (в цьому випадку по телефону узгодьте з лікарем-експертом страхової компанії «ФЕНІКС» весь перелік призначених медикаментів, які необхідно придбати за власний рахунок, і лише після цього придбайте медикаменти в аптеці);
— протягом трьох робочих днів після закінчення лікування, надайте в страхову компанію «ФЕНІКС» документ, що підтверджує знаходження на лікуванні (лист непрацездатності, Епікриз).

Для отримання страхової виплати необхідно надати:
— заяву на виплату страхового відшкодування;
— договір страхування (страховий поліс);
— документ, який підтверджує перебування Застрахованої особи на лікуванні (лист непрацездатності, Епікриз);
— документ, який підтверджує придбання призначених медикаментів в аптеці (фіскальний або товарний чек);
— паспорт;
— довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для фізичної особи.
Зазначені вище документи надаються в оригіналі, з яких представник страхової компанії робить копії.