Страхування відповідальності перед третіми особами

Страхова компанія “ФЕНІКС” здійснює добровільне страхування відповідальності перед третіми особами на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533032 від 21.04.2010 року.

Страховий випадок

Страховим випадком є подія, пов’язана з діяльністю особи, відповідальність якої застрахована, в результаті якої завдано збитків третім особам.

Договором страхування може бути передбачено відшкодування наступних видів збитку:

– шкода, завдана життю та здоров’ю третіх осіб;

– шкода, нанесена майну третіх осіб;

– моральна шкода;

– шкода, завдана навколишньому природному середовищу.

Страхова сума

Страхові суми встановлюються Страхувальником і є граничними сумами виплат страхового відшкодування по кожному страховому випадку і по всіх випадках за період дії договору страхування.

Страховий тариф

Базовий річний страховий тариф знаходиться в діапазоні від 1,0% до 5,0%. На остаточну суму страхового платежу впливають такі чинники:

– вид діяльності Страхувальника;

– обсяг страхового захисту (перелік видів збитку, які покриваються за договором страхування);

– розмір страхових сум;

– величина узгодженої франшизи.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 298-04-86.