Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхова компанія «ФЕНІКС» здійснює обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533025 від 21.04.2010 року.

Згідно Постанови КМУ від 14 серпня 1996 р. № 959 обов’язкове особисте страхування від нещасного випадку на транспорті передбачає страхування:
— пасажирів залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту, крім внутрішнього міського;
— працівників транспортних підприємств, незалежно від форм власності та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях (водії).
Страхувальником виступає Перевізник.
Перевізник — суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів на лініях залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту, крім внутрішнього міського.

Страховими випадками є нещасні випадки, що сталися з водіями та пасажирами під час перебування в транспортному засобі в результаті ДТП, та призвели до:
— тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності;
— встановлення Застрахованій особі інвалідності у зв’язку з травмою;
— загибелі або смерті Застрахованої особи.
Страхова сума — 3000 неоподатковуваних мінімумів громадян на одну Застраховану особу.

Страховий платіж:

— для водіїв на залізничному, автомобільному та електротранспорті — до 1% від страхової суми за кожного Застрахованого;
— для пасажирів на приміських маршрутах — до 3% від вартості проїзду (в залежності від рішення обласних органів влади);
— для пасажирів на міжобласних і міжміських маршрутах — до 1,5% від вартості проїзду;
— для пасажирів на міжнародних маршрутах — до 2% від вартості проїзду.

Страхові виплати:

— при тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності (за кожну добу непрацездатності) — 0,2% від страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми;
— при встановленні Застрахованій особі інвалідності, страхова виплата здійснюється Застрахованій особі в наступних розмірах:
— при встановленні I групи інвалідності — 90 відсотків страхової суми, при встановленні II групи інвалідності — 75 відсотків страхової суми, при встановленні III групи інвалідності — 50 відсотків страхової суми;
— при настанні смерті Застрахованої особи Вигодонабувачу (спадкоємцям Застрахованої особи) виплачується 100% страхової суми.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 596-95-17 або оформити заявку на сайті компанії:

 заява на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

 

Страхова компанія «ФЕНІКС» здійснює обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на підставі ліцензії, що видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, серія АВ № 533022 від 21.04.2010 року.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №733 від 01.06.2002 р.

Страхувальники:

— відправники небезпечних вантажів;
— перевізники небезпечних вантажів;
— одержувачі небезпечних вантажів.

Страховий випадок — будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума на кожну повну та неповну тонну вантажу — від 1 020,0 грн. до 1 870,0 грн. встановлюється, залежно від класу небезпеки вантажу.

Страховий платіж залежить від:

— страхової суми;
— тарифу (залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортованого вантажу, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку).

Виплата страхового відшкодування здійснюється в наступних межах:

1) відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб, — 50% страхової суми, у тому числі на одного потерпілого:
— у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула внаслідок страхового випадку, — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
— у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності — відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
— за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
2) відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, — 30% страхової суми;
3) відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% страхової суми.

Для укладення договору страхування Вам необхідно звернутися в компанію за телефонами: (044) 298-04-86 або оформити заявку на сайті компанії:

 заява на обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

Закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – ЗУ «ОС ЦПВ ВТЗ») діє в Україні з січня 2005 року. Він дозволяє захистити учасників дорожнього руху від непередбачених збитків, що виникли в результаті нанесення шкоди майну, життю або здоров’ю третіх осіб. Представники МВС України уповноважені здійснювати контроль за наявністю у власників транспортних засобів полісів страхування обов’язкової цивільно-правової відповідальності.
Об’єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України і пов’язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну потерпілих третіх осіб, внаслідок експлуатації транспортного засобу.

Страхувальники

Страхувальниками можуть бути фізичні або юридичні особи.

Забезпечений об’єкт

Забезпеченим об’єктом страхування, вказаним в договорі страхування ОС ЦПВ ВТЗ, може бути наземний транспортний засіб (далі — ТЗ), при дотриманні наступних умов:
— призначений для перевезень людей та / або вантажів,
— підлягає державній реєстрації та обліку в органах ДАІ МВС, та / або допущено до дорожнього руху,
— відноситься до наступних типів: легковий автомобіль, причіп до легкових автомобілів, автобус, вантажний автомобіль, причіп до вантажних автомобілів, мотоцикл, моторолер.

Умови страхування

1. Страхові випадки
Страховим випадком є ДТП, що сталася за участю забезпеченого ТЗ, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, завдану життю, здоров’ю та / або майну.
2. Шкода, які підлягає відшкодуванню
Шкода, яка підлягає відшкодуванню — це витрати Страхувальника по відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди, заподіяної потерпілим.
3. Страхова сума

Страхова сума Розмір страхової суми, грн.
на одного потерпілого
За шкоду, заподіяну майну потерпілих 130 000,0
За шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих 260 000,0
 1. Франшиза
  Франшиза на відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється у розмірі від 0,0 до 2 600,0 грн.
  При відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та / або здоров’ю, франшиза не застосовується.
  5. Термін дії
  — термін дії договору страхування встановлюється тривалістю — 1 рік. У договорі може бути зазначений період використання ТЗ, але не менше 6 місяців.
  — при укладанні договору щодо ТЗ, які підлягають обов’язковому технічному контролю (далі – ОТК), термін дії встановлюється тривалістю, що не перевищує терміну чергового проходження ОТК.
  — укладання договорів на термін менше 1 року, але не менш ніж 15 днів, допускається щодо наступних ТЗ:
  — для незареєстрованих ТЗ — на строк до їх реєстрації;
  — для тимчасово зареєстрованих ТЗ — на строк до їх постійної реєстрації;
  — для зареєстрованих на території інших країн ТЗ — на термін їх перебування на території України.
  6. Територія страхування
  Територією страхового покриття є територія України.

Розрахунок страхового платежу визначається шляхом добутку базового страхового платежу в розмірі 180,00 грн. та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

Коригуючі коефіцієнти залежать від:

1. Типу транспортного засобу, а саме:
— від об’єму двигуна — для легкових автомобілів, мотоциклів і моторолерів.
— від вантажопідйомності — для вантажних автомобілів.
— від кількості посадочних місць — для автобусів.
— від типу причепа.
2. Місця реєстрації транспортного засобу.
3. Сфери використання транспортного засобу.
4. Водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована.
5. Терміну дії договору.
6. Наявності або відсутності у страхувальника протягом попереднього року страхових виплат.

Особливості страхування певних категорій громадян

Учасники бойових дій та інваліди війни, визначені законодавством, інваліди І групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортними засобами, що належать інваліду І групи в його присутності, звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводиться в порядку, визначеному законом.
За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об’ємом двигуна до 2500 куб. см. (включно), розміри страхових платежів за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів — учасників війни, визначених законодавством, інвалідів ІІ групи, осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесених до І та II категорій, пенсіонерів — громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50% розміру страхового платежу.

Документи, необхідні для укладення договору страхування
— Паспорт громадянина України;
— Посвідчення водія;
— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Страхова компанія «Фенікс» не є членом Моторного бюро, тому реалізовує договори обов’язкового страхування ЦПВ ВТЗ по агентському договору.